Biên bản thành lập hội

BIÊN BẢN BUỔI HỘI THẢO THAM KHẢO

VỀ VIỆC THÀNH LẬP

“HỘI VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION

(VHGDPTG FOUNDATION)

 

Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2014, lúc 01 giờ 30 chiều, diễn ra buổi hội thảo tham khảo việc thành lập Hội VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION, tại phòng hội (salon D) trong khách sạn Comfort Inn North [(địa chỉ 2641 West Union Hills Dr, Phoenix – AZ 85017.

         Tham dự buổi hội thảo, ngoài các GS và CHS trong BTC cuộc hội thảo, các vị Huynh Trưởng, Đồng nghiệp, Đồng môn được mời và nhận lời làm Cố vấn cho BTC.Hội Thảo có tham dự Đại hội, các vị Giáo Sư và CHS cùng thân nhân về tham dự Đại Hội thế giới XVIII – 2014 tại Phoenix – Arizona.

         Chủ tọa đoàn:         GS Lưu Khôn (Cố vấn BTC.HT): Chủ tọa

                                        GS Phạm Văn Đàm (Trưởng Ban TCHT)

                                        GS Phạm Khắc Trí

                                        GS Phan Thanh Thư (Cố vấn BTC.HT)

                                        GS Phạm Thị Kim Chi (Cố vấn BTC.HT)

         Thuyết trình đoàn: GS Nguyễn Trung Quân (Phụ tá Đặc trách Kế hoạch BTC.HT)

                                        CHS Lê Văn Hai (Phụ tá Đặc trách Tổ chức BTC.HT)

                                        CHS Nguyễn Công Danh (Phụ tá Đặc trách Truyền thông (BTC.HT)

         Đồng Thư ký       : CHS Nguyễn Thị Gấm (Thủ Quỹ BTC.HT)

                                        CHS Lê Hoàng Viện (Thư Lý BTC. HT)

         Tham dự viên     : GS Nguyễn Văn Bằng (Cố vấn BTC.HT), Bà Nguyễn Văn Bằng, GS Huỳnh Ngọc Kiều, GS Phan Thoại Cúc, BS Lê Tri, CHS-GS Đặng Thanh Liêm (TBTC. ĐH IX Atlanta GA 2005), GS Chung Phước Khánh, GS Nguyễn Như Hùng, GS Nguyễn Hiếu Đức, GS Trần Ngọc Long, GS Nguyễn Thị Loan Anh, GS Đoàn Thị Tâm, GS Dương Thị Nguyệt, GS Bùi Hải Đường, Ông Phan Thanh Tâm, CHS Triệu Huỳnh Võ (Cố vấn BTC.HT),  CHS Trần Bá Xử, CHS-BS Thái Ngọc Ẩn (TBTC ĐH XVI Boston MA 2012), CHS Phan Văn Tánh (TBTC ĐH IV Orange County CA 2000), CHS Trịnh Cẩm Văn (Trưởng nhóm GA), CHS Lê Quang Mẫn (TM. CHS-BS Võ Thới Hên – Trưởng Nhóm/TBTC ĐH II Toronto Canada 1998), CHS Nguyễn Văn Phép, CHS Lư Hinh (Trưởng nhóm/ TBTC ĐH XII Calgary Canada 2008), CHS-BS Mindy Hà (Hội trưởng/TBTC ĐH XIII Orange County kỳ 2-2009), CHS Bùi Hữu Trạng (Ái Hữu PTGĐTĐ Úc Châu/ TBTC ĐH XIV Melbourne VIC Úc Châu 2010), CHS Lâm Hầu Sáng (TM. CHS Bùi Tuyết Sơn – Hội Trưởng Bắc Cali), CHS Trương Công Hạnh, CHS Phan Thị Huệ (Trưởng Nhóm Houston), CHS Nguyễn Thị Thanh Thủy, CHS Tăng Bảo Can, CHS Lê Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Nhường, CHS-DS Lê Văn Hai, CHS Huỳnh Ngọc Minh (Trưởng Nhóm/TBTC ĐH V Dallas TX 2001), CHS Ngũ Muội (Trương Mona), CHS Trần Văn Bạch, CHS Vương Thuận Kềm (Trưởng Nhóm /BTC ĐH VI Chicago IL 2002), CHS Nguyễn Thị Tánh, CHS Tô Nguyên Thành, CHS Trần Quốc Mậu.  Tổng cộng có mặt trong phòng họp : 50 người.   

         Mở đầu buổi hội thảo, CHS Nguyễn Công Danh, Phụ tá đặc trách Truyền thông trong Ban Tổ Chức của cuộc hội thảo, trong vai trò điều hợp và MC, đã mời các vị Giáo sư và các CHS lên bàn Chủ tọa, bàn Thuyết trình và bàn Thư ký. Xong xuôi, thông qua nội dung chánh của chương trình hội thảo. Để mọi tham dự viên ý niệm thêm về phần hội thảo, CHS Nguyễn Công Danh đã giải thích và tường trình diễn tiến dẫn đến việc thành lập “Hội VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN Foundation”, trong đó có THÔNG BÁO của Ban Tổ Chức về việc thành lập VHGDPTG Foundation gởi quý vị Giáo Sư cùng quý anh chị em cựu học sinh Trung học PTG & ĐTĐ Cần Thơ đề ngày 18-8-2014; tiếp theo là THƯ MỜI tham dự buổi hội thảo (đề ngày 17-9-2014) sẽ tổ chức đúng ngày giờ tại địa điểm diễn ra hội thảo hôm nay. Những ý kiến phản hồi sau khi đọc được Thông Báo và Thư Mời trong thời gian qua cũng được CHS Nguyễn Công Danh tóm tắt, báo cáo trước cử toạ. Anh cũng mời CHS Lê Văn Hai, Phụ tá đặc trách Tổ chức nói thêm về phần hội thảo và ấn định thời gian: Tất cả ý kiến thảo luận, phát biểu, thắc mắc, giải đáp có thu âm để lưu giữ. Mỗi ý kiến và giải đáp không quá 3 phút. Người bấm đồng hồ để nhắc nhở thời gian do CHS Lê Văn Hai phụ trách (nhắc nhở bằng cách đưa tay để cho hay thời lượng chỉ còn nửa phút).

         Trước hết, GS Phạm Văn Đàm được mời giải thích lý do thành lập Foundation. Theo giải thích của GS, “Hội VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN Foundation”, trong đó PHAN THANH GIẢN được dùng là nhắc nhớ đến tinh thần, đạo đức, tài năng, lòng trung quân ái quốc của vị Tiến sĩ đầu tiên của miền Nam, phục vụ 3 triều vua nhà Nguyễn Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã được toàn dân tôn kính, chớ không phải nói riêng trường PTG và ĐTĐ của chúng ta sinh hoạt ở hải ngoại nầy. Còn chữ “Foundation” chắc chắn trong thảo luận tới đây sẽ có nhiều ý kiến đóng góp, nhưng “Foundation” tại Hoa Kỳ là thông thường trong hoạt động của nhiều cá nhân, tổ chức, hội đoàn, tuỳ theo phương hướng và điều lệ, và có xin phép theo luật định. Tên đặt ra tượng trưng một số hoạt động liên quan đến Văn Hoá Giáo Dục Việt Nam của chúng ta. Do đó, gợi ý dùng tên gọi của Hội như trên là phù hợp với tâm nguyện của chúng ta. Dĩ nhiên, Hội VHGDPTG Foundation” nếu được tập thể đồng ý thành lập cũng sẽ là một hội không vụ lợi (non-profit) với những điều lệ (từ nội dung đến hình thức hoạt động, nhân sự, tài chánh, v.v…) sẽ được soạn thảo và làm thủ tục xin phép theo đúng luật pháp Hoa Kỳ. Về thành viên tham dự sẽ trở thành “member” sau khi được ít nhất 3 hội viên giới thiệu, có thể là thân hữu, mạnh thường quân trong hoặc ngoài gia đình PTG & ĐTĐ của chúng ta. Bước đầu, Ban Chấp Hành lâm thời, có thể bốn năm vị được Ủy Thác để lo xúc tiến việc thành lập Foundation, sẽ liên lạc mời tất cả 18 vị Trưởng Ban Tổ Chức các Đại hội PTGĐTĐ hải ngoại từ trước đến nay, các Trưởng nhóm địa phương hiện tại cùng tham gia, để làm hội viên nồng cốt cho Hội và có thể được mời bổ sung vào Ban Chấp Hành (nhiệm kỳ do Hội soạn thảo nội quy ấn định). Do đó, trong những ngày sắp tới, trừ các vị Trưởng Ban Tổ Chức các đại hội có mặt và các trưởng nhóm có mặt tham dự ĐH kỳ nầy tại Phoenix AZ, các vị vắng mặt trong đại hội lần nầy, sẽ được Ban Chấp Hành lâm thời, có thể gởi thư, gọi điện thoại hoặc Email để mời tham gia vào Hội. [(Thư ký làm biên bản sẽ lập danh sách & cập nhật địa chỉ –  phụ bản A kèm Biên Bản)].

         Tiếp theo, CHS Nguyễn Công Danh giới thiệu GS Nguyễn Trung Quân lên trình bày chi tiết lý do và kế hoạch thành lập “Hội VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN Foundation”.

         GS Nguyễn Trung Quân có nhắc lại là trong buổi hội thảo nầy, CHS Lê Văn Hai, Phụ tá đặc trách Tổ chức hội thảo, có tape thu âm suốt buổi để chứng minh sau nầy. Nhằm mục đích nói rõ để giải thích những điều có thể gây hiểu lầm về việc lập PTG Foundation, GS Nguyễn Trung Quân nói đại ý, “GS Phạm Văn Đàm có bày tỏ ý kiến với tôi (GS NTQ) nỗi ray rứt suốt mười mấy năm qua về một sinh hoạt của gia đình PTG & ĐTĐ chúng ta, đó là thành lập một tổ chức hoạt động trong lãnh vực văn hoá giáo dục xã hội phục vụ đời sống; giữ nền nếp và truyền thống đạo đức giáo dục thời VNCH chúng ta trước 1975;, để có điều kiện hỗ trợ và duy trì sự có mặt của gia đình PTG & ĐTĐ qua các kỳ đại hội hằng năm ở hải ngoại, qua việc thành lập một Hội mà chúng ta sẽ bàn bạc trong buổi hội thảo nầy. Truyền thống sinh hoạt của dân tộc ta dù bất cứ tổ chức nào cũng thường dựa vào ba yếu tố Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà. GS đã dẫn giải nhiều sự kiện để làm sáng rõ ba yếu tố vừa nêu, cho thấy rằng việc thành lập Hội Văn Hoá Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation vào thời điểm nầy là cần thiết. Gìn giữ, bảo tồn và phát huy Văn Hoá – Giáo Dục Việt Nam theo hướng Nhân bản, Dân tộc, Khai phóng và Khoa học phù hợp với thiên thời. Còn địa lợi, là ngay tại AZ nầy chúng ta có Thầy Phạm Văn Đàm và đông đảo Thầy Cô, đồng môn khắp nơi quy tụ về. Nhân hoà là nói đến lòng yêu mến, hoà thuận để cùng nhau làm việc, chắc chắn mong muốn của chúng ta sớm đạt được kết quả. GS cũng nêu lên một số ý kiến nghe được, gom lại có ba ngộ nhận để tham khảo trao đổi: (1) Tại sao lập ra hội làm chi? (2) Có phải muốn lập Tổng Hội PTG để chỉ huy khắp nơi hay không? (3). Tại sao phải làm lúc nầy? Và GS có nêu thêm ý, “Nếu được thành lập, Hội VHGD. PTG Foundation sẽ không khống chế bất cứ ai, mà chỉ giúp đỡ khi cần thiết…”.

         Trên bàn Chủ tọa đoàn, CHS Lê Văn Hai giơ tay, CHS Nguyễn Công Danh mời phát biểu. CHS Lê Văn Hai nêu “có ba điều cần suy nghĩ” trước khi chúng ta tham khảo ý kiến. (1) Có còn PTG không khi đã có Châu Văn Liêm? (2). Tiếp nối truyền thống giáo dục. Vận động lớp trẻ tiếp tục. CHS Phan Thanh Giản thành công trong đời sống, song không đủ hỗ trợ để làm quỹ hỗ trợ. (3). Danh xưng của Hội sẽ thành lập tương đối khiêm tốn. Lãnh đạo Foundation phải có công tác dài hạn, không hạn định. Công tác danh dự và nặng nề. Nếu chúng ta cùng đứng lên thành lập Foundation thì phải bàn rõ hình thức và nội dung.

         CHS Nguyễn Công Danh (Phụ tá Đặc trách truyền thông) tóm tắt một số ý kiến phản hồi để bổ sung dữ kiện thảo luận:

         (1). GS Nguyễn Văn Trường (cựu Tổng Trường Giáo Dục VNCH từ Houston góp ý): Phải làm sao phục hồi và bảo tồn Văn Hoá, Giao lưu, Giáo dục, Nhân bản, Dân tộc, Khai phóng và Khoa học. Ủng hộ việc thành lập Foundation. Phải có chương trình hành động hàng năm và liên tục, lâu dài.

        (2). GS Dương Hồng Đức (cựu GS dạy Pháp Văn PTG từ Paris – Pháp quốc): Lập Foundation là cần. Phải vận động lớp trẻ là lực lượng kế thừa thế hệ cha anh, nhất là Nữ giới cần được mời tham gia càng đông càng tốt trong việc lãnh đạo và điều hành foundation.

        (3). Hai niên trưởng cựu Đại tá Nguyễn Phước Trang và CHS Phan Ngọc Hoa (từ Houston TX): Nên giữ đường lối giáo dục của VNCH/ Quốc ca VNCH. Đề nghị nên thành lập Foundation và thành lập được pháp luật Hoa Kỳ chấp nhận. Nên vận động Nữ giới vào. Chọn CHS làm điều hành hội.

         Do thời gian đã thu gần nên Chủ toạ đoàn bắt đầu sang phần thảo luận, có thời gian ấn định trong 45 phút để nêu Thắc  mắc và Giải đáp. Sau đây xin ghi tóm lược theo trình tự trước sau phần thảo luận nầy.

 1. CHS LƯ HINH (Calgary -AB – Canada): Thắc mắc: “Văn hoá Giáo dục Foundation” nghe không hiểu. “Tại sao phải Foundation”?. Bảo tồn phát huy Văn hoá Giáo dục Việt Nam như thế nào?

             GS PHẠM VĂN ĐÀM (giải đáp): Danh xưng có thể thay đổi được. Board director sẽ quyết định việc đặt tên. Nếu chúng ta chấp nhận thành lập, Hội sẽ mang tên “Hội Văn Hoá Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation”. PHAN THANH GIẢN được dùng là nhắc nhớ đến tinh thần, đạo đức, tài năng, lòng trung quân ái quốc của vị Tiến sĩ đầu tiên của miền Nam, phục vụ 3 triều vua nhà Nguyễn Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã được toàn dân tôn kính, chớ không phải nói riêng trường PTG và ĐTĐ của chúng ta sinh hoạt ở hải ngoại nầy mà lúc đầu tôi có nói rõ, xin nhắc lại như vậy. Thành phần tham dự ưu tiên sẽ mời các vị Trưởng Ban Tổ Chức 18 lần Đại Hội từ trước tới nay; các vị đang là Hội trưởng hay trưởng nhóm các địa phương trong hệ thống liên lạc của gia đình PTG & ĐTĐ của chúng ta. Nhân sự đầy đủ sẽ thành lập Hội. Đánh giá khả năng để bầu vào Ban Lãnh Đạo điều hành. Dùng Foundation để giữ vững đường lối theo luật pháp Hoa Kỳ: “Hội Văn Hoá Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation” .

 1. GS NGUYỄN THỊ LOAN ANH nêu thắc mắc. GS PHẠM VĂN ĐÀM giải thích để cô Loan Anh hiểu . GS Đàm nói tóm gọn “Hội Văn Hoá Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation” nhằm Bảo tồn, phát huy và duy trì gìn giữ nền Văn Hoá Việt Nam với đường hướng Giáo Dục thời VNCH trước 1975, hoạt động theo đúng luật pháp Hoa Kỳ.
 2. BS LÊ TRI: Đề xuất thành lập foundation rất đúng nghĩa và rất tốt. Phải có một luật sư tham vấn cho hội.
 3. GS NGUYỄN NHƯ HÙNG: (1). Rất đồng ý và thực tế. (2). Không nên để chữ Foundation. Sau đó, GS Loan Anh lại đứng lên nêu thắc mắc. GS Đàm tiếp tục giải thích như trên.
 4. CHS. Niên trưởng TRIỆU HUỲNH VÕ: “Muốn duy trì tinh thần Văn Hoá Việt Nam, cần và rất đồng ý thành lập Foundation theo tên gọi đã chọn”. Hoan hô. Duy trì và Giữ tinh thần Văn Hoá Việt Nam”.
 5. CHS-DS LÊ VĂN HAI (Canada): Phát biểu bổ sung những ý kiến đã thắc mắc và giải đáp.
 6. BS LÊ TRI: Một lần nữa xác nhận việc ủng hộ thành lập Foundation, vì BS nói rằng, ở Hoa Kỳ việc thành lập Foundation trở thành phổ thông, vì từ Foundation nầy, sinh hoạt của các cá nhân hay đoàn thể mới có dịp phát huy tinh thần phục vụ những mục tiêu mà Foundation đã hướng tới mà luật pháp Hoa Kỳ cho phép.
 7. CHS PHAN VĂN TÁNH: Đồng ý, ủng hộ việc thành lập Foundation.

         Đã hết giờ Thảo luận, Thắc mắc và Giải đáp. Chủ toạ đoàn đề nghị bước sang BẦU PHIẾU KÍN với nội dung ghi rõ trong mẫu giấy đặt trên mỗi bàn, như sau:

“Phiếu tham khảo ý kiến về việc thành lập

Văn Hoá Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation (VHGD PTG FOUNDATION)

Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô lựa chon.

ĐỒNG Ý thành lập VHGD PTG FOUNDATION ………………………[__  _]

KHÔNG ĐỒNG Ý thành lập VHGD PTG FOUNDATION ……………..  [____]”.

 

         CHS Nguyễn Thị Gấm (Đồng thư ký 1) ôm thùng giấy đi các bàn để thu phiếu BẦU KÍN (không ghi tên người bầu). Khi gom đủ đã đặt lên bàn phía trước mặt Chủ Tọa Đoàn, đổ phiếu ra và đếm: Tổng Cộng 50 phiếu. Bắt đầu mở phiếu, trao cho hai tham dự viên (1) GS Nguyễn Như Hùng, (2) GS Đặng Thanh Liêm được mời xác nhận và đọc kết quả. CHS Lê Hoàng Viện (Đồng thư ký 2) đứng trước 3 bảng giấy gắn trên vách phiá sau bàn Chủ toạ mà bên dưới nhìn lên đều thấy rõ, cầm viết nét to đậm để ghi kết quả.

 

                        ĐỒNG Ý                           KHÔNG ĐỒNG Ý                  PHIẾU TRẮNG

                          35                                             13                                          2  

          

        GS LƯU KHÔN (Cố vấn BTC. HT) chủ tọa đoàn chánh thức công bố kết quả:

         “ĐỒNG Ý THÀNH LẬP  “HỘI VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION” với số phiếu 35/50. KHÔNG ĐỒNG Ý với số phiếu 13/50. PHIẾU TRẮNG 2/50″.

        GS PHẠM VĂN ĐÀM (Trưởng Ban Tổ Chức Hội Thảo): “Xác nhận kết quả là đúng”, và tuyên bố kết thúc buổi hội thảo. GS ngõ lời cảm ơn tất cả quý vị GS, quý anh chị em tham dự buổi hội thảo và đóng góp ý kiến thật sôi nổi.

        CHS Nguyễn Công Danh (Phụ tá Đặc trách truyền thông BTC. HT) công bố: nhiệm vụ của BTC Hội thảo và các thành viên Cố Vấn đến đây đã hoàn tất. Nếu Ban Chấp Hành Hội VHGD PTG FOUNDATION muốn mời quý vị nào tham gia vào tiếp tục làm Cố Vấn hay BCH có thể liên lạc mời từng vị, vị nào không muốn tham gia có quyền từ chối. Riêng hai CHS đồng làm Thư Ký BTC. HT còn tiếp tục nhiệm vụ đến  khi hoàn tất BIÊN BẢN BUỔI HỘI THẢO trình cho Trưởng Ban/Các vị Phụ tá Đặc trách trong Ban Tổ Chức Hội Thảo, chuyển qua Phụ tá Đặc trách Truyền thông và giao cho Nhóm Điều Hành được Ủy thác [kèm phụ bản B] tiến hành thành lập Hội, thì nhiệm vụ đương nhiên chấm dứt. CHS Nguyễn Công Danh (Phụ tá Đặc trách Truyền thông, sau khi phổ biến xong BIÊN BẢN cũng đương nhiên chấm dứt nhiệm vụ.

         Buổi hội thảo tham khảo thành lập Hội VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION” kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày để chuẩn bị đi tham dự Đại Hội.

                                                                            PHOENIX, AZ ngày 11 tháng 10 năm 2014

                                                                                  (hoàn tất ngày 23 tháng 10 năm 2014)

                                                                         [và sửa chữa lần cuối ngày 17 tháng 01 năm 2015)

                                                                                Đồng Thư Ký ghi chép và lập Biên Bản

 

 1. CHS NGUYỄN THỊ GẤM (ký tên) ………………

       

 1.    CHS LÊ HOÀNG VIỆN      (ký tên) ………………

     TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO                 

                         (ký tên)

 

            GS PHẠM VĂN ĐÀM

Biên bản nầy gởi đến:

 1. GS Phạm Văn Đàm (Trưởng Ban Tổ Chức Hội Thảo)
 2. GS Nguyễn Trung Quân (Phụ tá Đặc trách Kế hoạch)
 3. CHS Lê Văn Hai (Phụ tá Đặc trách Tổ chức)
 4. CHS Nguyễn Công Danh (Phụ tá Đặc trách Truyền thông)
 5. Các vị được mời vào làm Cố Vấn cho BTC (12 vị, đề tên từng vị)

        ………………………………….. 

 1. CHS Lê Hoàng Viện (Thư ký BTC. HT/Đồng Thư ký 2 ghi BB)
 2. CHS Nguyễn Thị Gấm (Thủ Quỹ BTC. HT/ Đồng thư ký 1 ghi BB)
 3. Tất cả các vị Trưởng Ban Tổ Chức các Đại Hội (từ I đến XVIII đề tên từng vị

        ………………………………….

 1. Tất cả các vị làm Hội trưởng hay trưởng nhóm hiện tại các địa phương (đề tên từng vị)

       …………………………………..

 1. Trang nhà ptgdtdusa.com để nhờ phổ biến rộng rãi.
 2. Các vị trong nhóm được Ủy thác việc thành lập Foundation (5 vị, đề tên từng vị).
 3. Lưu giữ Hồ sơ của Hội VHGD PTG FOUNDATION [kèm 50 phiếu bầu và tape thu âm].

       “Để lưu giữ và tùy nghi phổ biến rộng rãi