Thư ngỏ

PHAN THANH GIẢN FOUNDATION HỘI VĂN HÓA & GIÁO DỤC

16 Gleason St, Watertown, MA 02472 – ĐT: 617-699 6924

THƯ NGỎ

 

Kính thưa qúy v¡ đồng hương,

Trãi qua nhiều năm, theo truyền thống, ban giảng huấn và cựu học sinh hai trừơng Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ tổ chức một đại hội khắp mọi nơi trên toàn thế giới: Mỹ, Canada, Úc Châu..

Năm 2014 , nhân dịp Đại hội tại Phoenix, Arizona US, hai vị giáo sư cũng là nguyên hiệu trưởng trường Phan Thanh Giản GS. Phạm Văn Đàm, Nguyễn Trung Quân tổ chức buổi hội thảo ngày 11/10/2014 để thành lập hội văn hoá và giáo dục Phan Thanh Giản, một cơ quan thiện nguyện bất vụ lợi với mục đích góp phần:

  1. Phát huy văn hóa và giáo dục nhân bản của dân tộc Việt Nam.
  2. Bảo tồn tiếng Việt tại hải ngoại.
  3. Bảo trợ văn hoá và giáo dục mọi mặt cho cá thể, tổ chức của cựu học sinh, của cộng đồng người gốc Việt.

Buổi hội thảo có 50 vị tham dự, phần đông là những vị cựu GS và những trưởng nhóm hoặc trưởng ban tổ chức đại hội, cựu học sinh hai trường Phan và Đoàn Cần Thơ.

Sau khi trao đổi và đóng góp ý kiến về nhiều mặt, Đại hội đã quyết định nên thành lập “ Hội văn hóa và giáo dục Phan Thanh Giản Foundation” và uỷ thác cho một nhóm cựu học sinh đứng ra tổ chức.

Tháng 3/2015 , nhờ tổ hợp luật sư Durrigan & Thai ở Boston chúng tôi đã hoàn thành việc tổ chức và hợp thức hóa “ Foundation Phan Thanh Giản Văn Hóa và Giáo Dục” : một tổ chức bất vụ lợi được miễn thuế cho tổ chức và người đóng góp.

Chúng tôi đã hoàn thành một bản Điều Lệ và Nội Qui qui định tổ chức và điều hành Foudation Phan Thanh Giãn.

Foundation được điều hành bởi:

  1. Hội Đồng Quản Trị/ Đại Diện.
  2. Hội Đồng Điều Hành.
  3. Hội Đồng Cố Vấn.

Chúng tôi định xây nhà Việt Nam ở hải ngoại, chúng tôi là những người đặt viên đá đầu tiên, nhưng lại quá tuổi chỉ ước mong thế hệ trẻ tiếp tay để hoàn thành ước mơ “ Tiếng Việt còn mãi mãi trong lòng người Mỹ, Canada, Úc, Pháp…gốc Việt, và một ngày nào đó thế hệ sau của chúng ta có thể thảo luận xây lại Nhà Việt Nam, một nước Việt Nam Nhân Bản, Dân Chủ, Pháp Trị, thảo luận bằng Tiếng Việt”.

Chúng tôi ước mong được quí vị tiếp tay, nhứt là thế hệ trẻ.

T.M Hội Đồng Quản Trị                                                              T.M Hội Đồng Điều Hành

Chủ Tịch                                                                                      Chủ  Tịch

G.S Nguyễn Trung Quân                                                                 B.S Thái Ngọc Ẩn

 

 

liên lạc:
e-mail: cultureandeducation@gmail.com